Previous image Index Next image
Index Up one level Previous image Next image Start slideshow 5 s

Image 21 of 22

DeGamle-21.jpg

HYLDEMOR


Det besynderlige lægdoms-træ, hyld, som især i Danmark er bekiendt og der synes at have hjemme, har navn af denne Gudinde, Hildi, en lægedoms gudinde, som med sine Geister eller Underguder, har sin bolig under samme træ . . . hun har skienket Indbyggerne dette træ og tåler ikke, at det vanhelliges og misbruges. Fra gamle tider af finder man, at de Danske have elsket og æret Hylden, plantet den ved Mure, Bageovne, i snævre Steder mellem Væggene og Giærder eller Mure. Det er en uryggelig levning, som endnu findes hos den overtroiske Almue, at de tilbedede den Gudinde Hildi, førend de tager af Hylden, med denne bøn:

O Hildi Moder, Hildi Moder!
Lad mig tage noget af din Hyld,
saa vil jeg lade dig tage noget af mit igen!

Dette gientages tre Gange og forseer man sig herudi, bliver man straffet.


Præst Ludvig Boesen: Helsingøer, 1757.
Gengivet efter Danske Folkesagn, II del (1843) – af Just Mathias Thiele.
Foto: Fiolspillende kvinde, Dråby Kirke, Djursland.