balances / balancer


scrap
open door
night life
night life
scrap / skrot
open door / åben dør
dusk / skumring
night life / natteliv


The “BALANCES” series start out wondering upon resources, complexity and decay (SCRAP), continues researching times tow on a building (OPEN DOOR), then wonders upon natures ability to withstand our destructive activity (DUSK) ending with a dive into a world that surrounds us everywhere but at the same time exists almost entirely without our knowledge and control (NIGHT LIFE).

 

Serien „BALANCER“ starter i en undren over ressourcer, kompleksitet og forfald (SKROT), den fortsætter med at undersøge tidens indvirkning på en bygning (ÅBEN DØR), herefter drejer det sig om naturens even til at modstå vores påvirkninger (SKUMRING) hvorefter den slutter med et dyk ned i en verden, der omgiver os overalt, men hvis eksistens langt hen ad vejen er udenfor vores viden og kontrol (NATTELIV).